Met de steun van
Nationale Loterij

Vervoer van kinderen in de wagen

Kinderzitje - Siège enfant

De Belgische wetgeving 

Algemene regel

Kinderen (jonger dan 18 jaar) kleiner dan 1,35m moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd in de wagen. Kinderen van 1,35m of groter, moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd, of de veiligheidsgordel dragen.

Concreet is het verplicht om kleine kinderen te vervoeren in een kinderzitje, en grotere kinderen op een verhogingskussen (met of zonder ruggensteun).


Op de zitplaatsen in een auto (voorin en achterin) die uitgerust zijn met veiligheidsgordels1

Kinderen kleiner dan 1,35m                      Kinderen van 1,35m en groter

Kinderbeveiligingssysteem verplicht.         Kinderbeveiligingssysteem of veiligheidsgordel
                                                             verplicht

Op de zitplaatsen in een auto (voorin en achterin) die niet uitgerust zijn met veiligheidsgordels1

Kinderen onder 3 jaar                             Kinderen van 3 jaar en ouder, kleiner dan 1,35m.

Mogen niet worden vervoerd                   Moeten achterin worden vervoerd

 1
Auto's: personenwagens, auto voor dubbel gebruik, minibus, lichte vrachtauto, …

De uitzonderingen

de algemene regel is niet van toepassing in:

  • taxi’s
  • voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen, de bestuurder niet meegerekend
  • autobussen en autocars

In deze voertuigen moeten alle passagiers de veiligheidsgordel dragen op de plaatsen die ermee zijn uitgerust.
In taxi’s (waar geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is) moeten kinderen kleiner dan 1,35m achterin worden vervoerd.

Er bestaan ook uitzonderingen op de algemene regel, in personenauto’s en lichte vrachtauto’s:

1. Wanneer het niet mogelijk is om achterin een derde kinderbeveiligingssysteem te installeren, omdat er al twee andere in gebruik zijn:

  • Een 3e kind van 3 jaar of ouder (en kleiner dan 1,35m) mag achterin worden vervoerd, zonder kinderbeveiligingssysteem, indien het de veiligheidsgordel draagt. Indien het kind voorin zit, moet het in een kinderbeveiligingssysteem worden vastgemaakt.
  • Een 3e kind onder de 3 jaar mag achterin worden vervoerd, zonder kinderbeveiligingssysteem, indien het de veiligheidsgordel draagt. Opgelet: deze mogelijkheid zal geschrapt worden vanaf 10 mei 2008. 

2. In geval van incidenteel vervoer over een korte afstand, voor kinderen die niet door de ouders worden vervoerd: wanneer er geen of onvoldoende kinderbeveiligingssystemen beschikbaar zijn in de wagen mogen kinderen van 3 jaar en ouder achterin zonder kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd. Ze moeten dan de veiligheidsgordel dragen. Opgelet: deze uitzondering geldt dus niet voor kinderen die door hun ouders worden vervoerd. Voor de eigen kinderen van de bestuurder geldt de algemene regel: kinderbeveiligingssysteem verplicht indien ze kleiner zijn dan 1,35m.

Nuttige brochures

De folder " Kinderen in de auto? Klik ze vast!  "

De BIVV-brochure " Kinderen klikvast in de auto "

Nog andere vragen over veilig vervoer van kinderen?
Stuur dan een mailtje naar het BIVV. (tel. 02/244 15 11  fax 02/216.43.42)

FAQ kinderzitjes

Hieronder vindt u de antwoorden op enkele vaak gestelde vragen over dit onderwerp.

Wat is een geschikt kinderbeveiligingssysteem?

Een objectief criterium is het gewicht van het kind. Er bestaan verschillende categorieën van kinderbeveiligingssystemen, naargelang het gewicht van het kind.
Reiswieg
Groep 0 is geschikt voor kinderen tot 10 kg. Dit zijn de reiswiegen voor in de wagen.
Babyzitje
Groep 0+ zijn de babyzitjes tegen de rijrichting in voor kinderen vanaf de geboorde tot 13 kg.
Kinderzitje
Groep 1 is bestemd voor kinderen van 9 tot 18 kg.
Het betreft kinderzitjes die in de rijrichting staan en waarin het kind meestal wordt vastgemaakt met 5 riempjes.
Verhogingskussen
Groep 2 is voorzien voor de groep 15-25 kg en groep 3 voor 22-36 kg.  In de praktijk worden deze 2 groepen vaak gecombineerd: het zijn de verhogingskussens (15-36 kg). Het kind wordt op het verhogingskussen geplaatst en vastgeklikt met de gewone driepuntsgordel van de wagen. Er bestaan modellen met of zonder ruggensteun.

^ top

Wanneer schakel ik over naar een "groter" zitje?

Voor de veiligheid van je kind is het aangeraden om zolang mogelijk een zitje van een lagere categorie te gebruiken. Schakel dus niet te snel over naar een "groter" zitje, maar wacht tot je kind het maximumgewicht van het zitje heeft bereikt, of tot het hoofd over de rand van het zitje komt. Pas dan schakel je over naar een volgende categorie. Zo is je kind het best beschermd.

^ top

Waar moet ik op letten bij de aankoop van een autozitje?

In ons land zijn alle bevestigingssystemen die je vandaag in de winkel koopt, goedgekeurd volgens de Europese veiligheidsnormen.
Vooraleer je een autozitje koopt, is het aan te raden om het uit te proberen in je wagen. In sommige auto's zijn de gordels te kort om een babyzitje correct vast te maken. Als dit zo is, kan je beter een ander model van zitje kopen (er bestaan modellen die minder gordellengte nodig hebben).
Let erop dat het zitje ook een goede zijdelingse bescherming biedt, vooral aan het hoofd.
Voor een kinderzitje (groep 1 van 9-18 kg) kies je bij voorkeur een zitje met een systeem om de gordel extra aan te spannen. Dit systeem zorgt ervoor dat de autostoel goed vastzit, wat veiliger is.

^ top

Hoe weet ik of een zitje voldoet aan de geldende veiligheidsnorm?

Elk bevestigingssysteem dat verkocht wordt, moet een ECE label dragen. Je kunt dit terugvinden op het etiket op het zitje (een cirkel met "E" gevolgd door een cijfer). Dit bewijst dat het zitje is goedgekeurd volgens de Europese Veiligheidsnorm.
Opgelet, vanaf 10 mei 2008 moeten alle kinderbeveiligingssystemen die gebruikt worden voldoen aan de meest recente normen: R44/03 of R44/04.
Om te weten of een bevestigingssysteem hieraan voldoet, moet je kijken naar het homologatienummer. Dit nummer (dat bestaat uit veel cijfers) vind je onderaan op het etiket. Vanaf 10 mei 2008 moet dit homologatienummer beginnen met 03 of 04.

^ top

Is een verhogingskussen zonder ruggensteun toegelaten?

Verhogingskussens zonder ruggesteun, die goedgekeurd zijn volgens de Europese norm, blijven toegelaten.
Voor jongere kinderen is een verhogingskussen met ruggensteun aangeraden. De ruggesteun zorgt ervoor dat de gordel correct over de schouder loopt en biedt ook een goede zijdelingse bescherming, vooral ter hoogte van het hoofd.
Opgelet: een verhogingskussen kan enkel correct gebruikt worden in combinatie met een driepuntsgordel. Het mag niet gebruikt worden in combinatie met een heupgordel (2puntsgordel).

^ top

Mogen kinderen voorin zitten?

Ja. Kinderen mogen, ongeacht hun leeftijd, voorin op de passagiersstoel zitten, op voorwaarde dat ze worden vastgemaakt zoals de wet het voorschrijft.
De enige beperking: het is verboden een kind in een autozitje tegen de rijrichting in (naar achteren gericht) te zetten op een plaats die is uitgerust met een frontale airbag, tenzij deze uitgeschakeld is.

^ top

Wat is de veiligste plaats voor kinderen in de wagen?

De plaatsen achterin zijn veiliger. Maar als het onmogelijk is om je kind veilig vast te maken op de achterbank, is het beter je kind voorin correct vast te klikken in een aangepast bevestigingssysteem.

^ top

Hoeveel kinderen mag je vervoeren?

Elk kind moet beschikken over een volwaardige zitplaats. Je mag dus zoveel kinderen vervoeren als er zitplaatsen zijn in je wagen.

^ top

Waarom moeten baby's tegen de rijrichting in reizen?

Een baby heeft een groot en zwaar hoofd in verhouding tot de rest van zijn lichaam. Tegelijk zijn de nekspieren nog niet volgroeid. Als een baby met de rijrichting meerijdt, zal zijn hoofd bij een frontale botsing naar voren schokken. Dit kan ernstige nekletsels veroorzaken of zelfs dodelijk zijn. Door een baby tegen de rijrichting in te zetten, wordt de schok bij een botsing verdeeld over de hele rug van de baby.

^ top

Frontale airbag en beveiligingssysteem tegen de rijrichting in

Het is verboden een kind in een autozitje tegen de rijrichting in (naar achteren gericht) te zetten op een plaats die is uitgerust met een frontale airbag, tenzij deze uitgeschakeld is.

^ top

Is de reiswieg niet beter voor de baby?

Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt is een zitje tegen de rijrichting vanaf de geboorte aan te raden. Reiswiegen bieden baby's veel minder bescherming bij een ongeval.

^ top

Vanaf welke leeftijd mag mijn baby in een kinderzitje?

Niet de leeftijd, maar het gewicht en de grootte van je kind zullen bepalen wanneer het naar een kinderzitje in de rijrichting kan verhuizen.
Laat je baby zo lang mogelijk in zijn zitje tegen de rijrichting meereizen. Hierin is hij immers het best beschermd. Vanaf 13 kg schakel je in ieder geval over naar een zitje in de rijrichting. Als je kind nog geen 13 kg weegt maar zijn hoofd boven de rand van het zitje komt, moet je ook overschakelen naar een zitje in de rijrichting.

^ top

De voetjes van mijn baby komen over de rand van het zitje. Moet ik overschakelen naar een kinderzitje in de rijrichting?

Neen. Dit is niet erg. Gebruik het zitje verder tot je kind 13 kg weegt, of tot zijn hoofd boven de rand van het zitje uitsteekt.

^ top

Vanaf wanneer mag mijn kind op een verhogingskussen?

Verhogingskussens zijn goedgekeurd voor kinderen die minstens 15 kg wegen. Plaats dus nooit een kind op een verhogingskussen als hij/zij minder dan 15 kg weegt.
De kinderzitjes zijn gehomologeerd voor kinderen tussen 9 en 18 kg. Zo lang je kind in zijn kinderzitje past (het weegt nog geen 18 kg en het hoofd komt niet over de rand van het zitje), laat je kind best in het kinderzitje meereizen.

^ top

Moeten zwangere vrouwen de gordel dragen?

Ja. Dit is wettelijk verplicht want de gordel beschermt bij een ongeval de moeder en de baby. De heupriem van de gordel wordt best zo laag mogelijk onder de buik geschoven, zodat de heupriem op het bekken ligt.

^ top

Wat is Isofix?

Isofix is een systeem waarbij het zitje wordt vastgemaakt aan de binnenstructuur van de wagen. Het zitje wordt dus niet vastgemaakt met de autogordel, maar met bevestigingspunten aan het zitje die je vastklikt in speciale haken tussen de zitbank en de rugleuning van de autozetel. Je kunt het isofix-systeem enkel gebruiken in wagens die uitgerust zijn met Isofix-bevestigingspunten.

^ top

 

Brochure Kinderen in auto